THÚ VUI TUỔI GIÀ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


THÚ VUI TUỔI GIÀ
Tóc đã pha sương mãi đắm say
Chơi thơ thả hứng thật siêu gay
Gom vần học luật hồn phiêu lả
Dệt chữ ươm mầm những ý hay
Xướng họa ngâm thơ tỏa dạ khơi
Dương sinh tập luyện đếm từng ngày
Cây già quả chín lòng thanh thản
Hạnh phúc tươi màu đậm chất may

Thái Quang Quyền
NGÀY 8/10/2021
*******
Vịnh ” THÚ VUI TUỔI GIÀ ” -(Thơ Thái Quang Quyền)
Hai màu tóc điểm ngỡ sương bay
Lấm tấm trên đầu cũng khá hay
Tự tại chung vui cùng lủ trẻ
An nhiên sống với thế gian này
Bình sinh các cụ thường hay nói
Hậu thế cháu con cũng tỏ bày
Trái chín nhờ bao ngày kết quả
Chồi non bởi gốc rễ thân cây .
Trương Quang Thọ

Hoạ bài vịnh “THÚ VUI TUỔI GIÀ” của Trương Quang Thọ
THÚ VUI TUỔI GIÀ
Bình sinh thoảng gió cuốn mây bay
Ngẫm đến tà huy khó có hay
Trả nợ xong xuôi cho kiếp trước
Tìm vui mãn nguyện của đời này
Cháu con hiếu thảo tôn rành mạch
Bè bạn tình thâm bạch giãi bày
Thơ phú giao lưu nhằm thoả chí
Thân già nhất thiết cội nương cây
13/10/2021
Tú Sụn