CHÁU CHÀO ÔNG

Ảnh: Minh hoạ


Vợ chồng trọc phú nọ
Sinh được mụn con trai
Chỉ tội hơi bị ngố
Không phân biệt ai ai

Khách đến nhà lớn nhỏ
Ai cũng kính chào ông
Thành gây ra khó xử
Có khi lại mếch lòng

Để phân biệt mẹ dặn
Có râu thì chào ông
Không râu thì chào chú
Cậu đã thuộc nằm lòng

Đến lớn cũng lấy vợ
Vào cái đêm tân hôn
Ông bà già nghe thấy
Mà đâm ra sảng hồn

Ông nào nằm trong ấy
Mà nghe: “cháu chào ông”!
Ba hồi lại như thế
“Dạ cháu xin chào ông”!

Ông bà đâm tá hoả
Tông cửa xem có ông?
Thế nhưng bị tiu nghỉu
Té ra tại đùm…nông!
9/8/2020
Tú Sụn