TƯỞNG ĐÂU HẠ CÁNH AN TOÀN*

Ảnh: Sưu tầm


Tưởng đâu hạ cánh an toàn
Sống trong sung túc giàu sang trọn đời
Đỉnh vinh quang quá tuyệt vời
Đường danh vọng quá rạng ngời bấy lâu
Một thời khanh tướng công hầu
Thân bại danh liệt còn đâu hỡi trời
Quan tham thì thế mà thôi
Quan gian thì phải tiêu đời một phen
Một lần gian ắt thành quen
Mười lần tham rước vận đen đến rồi
Đất quốc phòng phá tơi bời
Một tay quyền lực động trời, gian manh
Thất thoát tiền của đã đành
Niềm tin dân chúng biến thành hồ nghi
Quan như thế để mà chi
“Xoá tư cách” chẳng ích gì nữa đâu
Cần khởi tố, bắt còng đầu
Truy thu tài sản ngõ hầu dân an
Tham lam nên đã làm càn
Thứ trưởng, Đô đốc mà gian nảy nòi
3/9/2019
Tú Sụn
* Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, đầu tư xây dựng sai trái 10 khu đất Quốc phòng gây thất lớn cho ngân sách trong thời gian giữ chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng.