HẢI QUAN TIẾP TAY BUÔN LẬU

Ảnh: Sưu tầm


Khi những con sâu mọt
Chui rúc lên làm quan
Chúng rắp tâm đục khoét
Đất nước này tang hoang

Xảy ra ở Bình Thuận
Các cán bộ hải quan
Đã bảo kê trót lọt
Ăn hối lộ rõ ràng

Chúng tiếp tay buôn lậu
Hàng trăn ngàn tấn xăng
Giá trị hai ngàn tỷ
Tha hồ chia nhau ăn

Quản lý Nhà nước kém
Quan gian dễ lộng hành
Tham nhũng thành hệ thống
Chống mãi cũng không thành

Như bắt cóc bỏ đĩa
Vì pháp luật không nghiêm
Xét xử cho qua chuyện
Hàng trăm vụ bị chìm

Chúng nó gian như vậy
Rồi lấy tiền mua quan
Có chức quan gian tiếp
Thế mới được giàu sang

Chính phủ quá lỏng lẻo
Nên làm quan là nghề
Giàu lên nhanh như chớp
Lắm biệt phủ siêu xe

Quan tham nắm quyền lực
Sẽ làm chuyện tày trời
Chúng bòn rút ngân sách
Chục ngàn tỷ như chơi

Quan tham nắm chính quyền
Sẽ hành dân hại nước
Xã hội hết bình yên
Niềm tin sao còn được

Khi quan tham giàu sụ
Biến Đảng thành bù nhìn
Phá sản mọi chính sách
Còn đâu Marx – Lênin

Muốn bảo vệ chế độ
Cần tận diệt quan gian
Không được có vùng cấm
Cho dù lắm gian nan

Dân tin tưởng Bác Trọng
Dân ủng hộ hết mình
Diệt trừ bọn tham nhũng
Đất nước nầy hiển vinh
21/12/2018
Tú Sụn