YẾU KÉM HAY ĐỒNG LOÃ

Ảnh: Sưu tầm


Hơn sáu trăm biệt thự
Rừng phòng hộ Sóc Sơn
Hơn mười năm chiếm dụng
Vẫn tồn tại nhơn nhơn

Qua nhiều đời chủ tịch
Qua bao đời bí thư
Mà lãnh đạo Hà Nội
Cứ để chúng an cư

Đã là rừng phòng hộ
Thì có luật hẳn hoi
Có cả ban quản lý
Và kiểm lâm trông coi

Nằm sát bên Hà Nội
Mà bí thư như mù
Mà chủ tịch như điếc
Các ban ngành thì ngu

Giờ nhân dân phản đối
Lãnh đạo giả ngu ngơ
Cứ như chưa hề biết
Rồi phát ngôn vu vơ

Một là quá yếu kém
Hai đồng loã chia phần
Cả hai không xứng đáng
Lãnh đạo đó không cần

Bác Trọng sớm vào cuộc
Cách chức đám quan gian
Và kiên quyết truy tố
Cho Quốc thái dân an

Quản lý rừng bằng luật
Có chối cãi đằng trời
Quyết tháo dỡ tất cả
Làm tận gốc đến nơi

Đã là rừng phòng hộ
Phải bảo vệ tối đa
Là bất khả xâm phạm
Báu vật của Quốc gia
25/10/2018
Tú Sụn