THU NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


THU NHỚ
(Thuận nghịch độc)
Nồng thắm nhuỵ hương lẫn lá vàng
Nắng thưa sương đẫm níu thu sang
Bồng bềnh phủ trải mây cao thấp
Lạnh giá về lùa gió dọc ngang
Mong ước ấm êm luôn đến phận
Đợi chờ mòn mỏi đã yêu nàng
Dòng xuôi sóng cuộn người xa cách
Lòng ngập mãi thương mến chứa chan
8/11/2022
Tú Sụn

(Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên)

Chan chứa mến thương mãi ngập lòng
Cách xa người cuộn sóng xuôi dòng
Nàng yêu đã mỏi mòn chờ đợi
Phận đến luôn êm ấm ước mong
Ngang dọc gió lùa về giá lạnh
Thấp cao mây trải phủ bềnh bồng
Sang thu níu đẫm sương thưa nắng
Vàng lá lẫn hương nhuỵ thắm nồng