NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Ảnh: Sưu tầm


NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ
Đâu chỉ ngày đây để tặng quà
Nơi nào cũng rực một màu hoa
Nam nhi làm việc nhầm chưa đúng
Nữ giới đi chơi lộn nữa là
Lịch sử đấu tranh bình đẳng giới
Thời nay biến tướng vậy sao ta?
Dù rằng kỷ niệm luôn ghi nhớ
Tự đánh mất quyền nghĩ chẳng ra
7/3/2022
Tú Sụn
P/s: Câu 5-6 dùng phép đối Lưu Thuỷ.