GỞI LÃNH ĐẠO QUẢNG NGÃI

Ảnh: Sưu tầm


Có hàng chục người dân Quảng Ngãi
Bị thẩm phán Lê Thị Mỹ Giang
Xử không tuân theo đúng pháp luật
Nên họ đã trở thành dân oan

Họ gởi đơn lên lãnh đạo tỉnh
Cả Toà án Nhân dân Tối cao
Tố cáo bà Giang nhiều năm vậy
Mà tỉnh mãi phớt lờ là sao?

Họ gởi đơn nhiều nơi nhiều chốn
Cả Uỷ ban Kểm tra Trung ương
Mãi đến nay không hề động đậy
Sao lãnh đạo tỉnh quá xem thường

Họ đã tung lên mạng xã hội
Hàng trăm bài viết và video
Để tố cáo bà Giang xử bậy
Với người dân bé họng đói nghèo

Họ tố cáo bà Hiền chống lưng
Cho bà Giang tác oai tác quái
Họ kêu ca và kêu ca mãi
Bất ổn kìa! Tỉnh hãy coi chừng!

Lãnh đạo phải vì dân vì Nước
Lãnh đạo phải có mắt có tai
Phải lắng nghe nhân dân ta thán
Xử lý ngay, không để kéo dài

Tôi chê lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Chỉ có một việc rất cỏn con
Biết vì dân dễ dàng giải quyết
Nhưng sao mà già dái hột non?
30/7/2020
Tú Sụn