ÁC MỘNG

Ảnh: Sưu tầm


Giấc mộng đẹp trở thành ác mộng
Nỗi hãi hùng ngày hoá thành đêm
Nắng vàng tươi biến thành sương khói
Khối u sầu ngày tháng nặng thêm
18/4/2020
Tú Sụn