XÂY TƯỢNG ĐÀI*

Ảnh: Sưu tầm


Đành rằng cần có tượng đài
Tự hào dân tộc ai ai cũng màng
Nhưng mà khi đã giàu sang
Thiếu cơm rách áo hân hoan nỗi gì
Vùng sâu, vùng xa giờ thì:
Điện đường trường trạm ra chi chưa nào
Nếu ai thấy cảnh vùng cao
Không rưng rưng lệ, đồng bào xót thương?
Con đường chưa phải là đường
Vượt sông vượt suối chuyện thường đu dây
Kiếm ăn đắp đổi qua ngày
Mấy mươi năm vẫn trắng tay đói nghèo
Con đường cách mạng vẫn theo
Triền miên lam lũ gieo neo thiệt thòi
Mời về tuyến huyện mà coi
Tượng đài đều khắp học đòi với nhau
Chục tỷ, ngàn tỷ mới đau
Chưa thiết thực, nhưng làm giàu cho quan
Xây dựng phết phẩy dễ dàng
Trào lưu cả nước ăn gian lâu rồi
Có tượng đài dân đói thôi
Còn quan rủng rỉnh một đời làm quan
4/5/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo laodong.vn: Tượng đài, tượng ngành: Một câu chuyện buồn.