THU GIÁ

Ảnh: Sưu tầm


Do thiểu năng trí tuệ
Cộng với lắm mập mờ
Bèn chuyển PHÍ sang GIÁ
Làm cho thần lơ ngơ

“Thần thiêng nhờ bộ hạ”*
Ai ngờ bộ hạ tồi
Trước bàn dân thần ngọng
Nên lý giải lôi thôi

Đã sai rồi nên sửa
Đó là điều dân mong
Không quanh co, ngụy biện
Gây khủng hoảng truyền thông

Thần nên rút kinh nghiệm
Cắt bỏ bộ hạ ngay
Tham mưu mà như phẩn
Sẽ mất ngai có ngày…
23/5/2018
Tú Sụn
* Câu của cổ nhân