MÙA XUÂN ƯỚC VỌNG

Ảnh: Sưu tầm


MÙA XUÂN ƯỚC VỌNG
Nhâm Dần thắng lợi tạm vẻ vang
Quý Mão hanh thông mọi nẻo đàng
Mong muốn ngục giam tuyền thú dữ
Đợi chờ lò đốt sạch quan gian
Chuột to hiện hữu đem xét xử
Sâu mập tồn dư phải lụi tàn
Lãnh đạo trung kiên dàn thế trận
Mùa xuân ước vọng mãi vinh quang
22/1/2023
Tú Sụn