TƯỞNG ĐÂU

Ảnh: Sưu tầm


TƯỞNG ĐÂU
Từ ngày kỷ luật ông Quang*
Tưởng đâu sâu mọt bàng hoàng thôi ăn
Ai dè đục khét càng tăng
Gian ngoan vơ vét nhập nhằng càng hơn
Gây ra bao nỗi căm hờn
Triền miên trường diễn chờn vờn miếng ngon
Bệnh nhân kiệt quệ héo hon
Khuynh gia bại sản chẳng còn đường lui
Bao người cay đắng ngậm ngùi
Cắn răng chịu đựng dập vùi thê lương
Nằm viện rúc dưới gầm giường
Tiền thật thuốc giả nhiễu nhương trăm điều
Lương y lươn lẹo lắm chiêu
Vòi vĩnh vét túi kẻ nghèo không tha
Kéo dài hàng chục năm qua
Thật là đáng trách Đảng ta đành lòng
Giờ đây mặt quỷ thói ngông
Mới lôi kỷ luật tra còng kỷ cương
Nghe đâu chị Tiến, anh Cường
Và bao chức sắc sẽ vương tội tù
Vì tiền có mắt như mù
Lương tâm mục nát cho dù lương y
Chính phủ liêm chính nghĩ gì
Khi Bộ Y tế vô nghì với dân?
7/11/2021
Tú Sụn
* Ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế