LỜI YÊU (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


LỜI YÊU
(Bài xướng)
Lời yêu một thuở dưới trăng ngà
Trót đã thương rồi chẳng ngại xa
Vững dạ ngàn năm rằng cải muối
Bền tâm vạn kiếp dẫu tương cà
Đêm hoài khắc khoải trân tình mẹ
Buổi cứ âm thầm trọng nghĩa cha
Hẹn mỏi thân này nơi viễn xứ
Buồng tim lặng lẽ ngóng quê nhà.

𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕿𝖍ố𝖓𝖌

Hoạ bài LỜI YÊU của Thanh Thống

LỜI YÊU
Muôn thuở tình yêu vốn ngọc ngà
Sơn khê chẳng ngại huống gần xa
Dư thừa thích thú cơm canh cá
Thiếu thốn hân hoan củ mắm cà
Đồng sức chăm lo tròn nghĩa mẹ
Toàn tâm phụng dưỡng vẹn tình cha
Trọng nhau son sắt vuông tròn mãi
Ý đẹp lời hay một mái nhà
5/10/2022
Tú Sụn