NGỦ ĐI EM


Đêm khuya em chưa ngủ
Hay là đang nhớ anh
Nhớ ngày nhiều chưa đủ
Giờ nên giấc không thành

Anh thấy em chong đèn
Mà trong lòng quặn thắt
Ngoài trời một màu đen
Phòng trong em hiu hắt

Nhớ ngày mình mới quen
Anh làm thơ tặng em
Khuya về em vẫn thức
Đem thơ anh ra xem

Bên ấy em chong đèn
Bên này anh vẫn thức
Anh làm thơ cho em
Cả hai cùng rạo rực

Em ơi đã khuya rồi
Hay là mình đi ngủ
Rồi ngày mai thảnh thơi
Mình nhớ thêm cho đủ
30/7/2017
Tú Sụn