LẠC BƯỚC (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


LẠC BƯỚC
(Bài xướng)
Đen trời lạc hướng ở rừng sâu
Ngả đến nhiều phương nặng nỗi sầu
Chẳng ánh đèn, không tìm được nữa
Sang chiều tối, nghĩ thử về đâu
Lòng run sợ những điều hoang tưởng
Cõi muốn gào tâm dạ khẩn cầu
Thấy cảnh mơ hồ nơi giữa Động
Sương thì phủ trắng đã từ lâu
30.03.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài LẠC BƯỚC của Giang Hoa

LẠC BƯỚC
Vẫn biết lòng người quá thẳm sâu
Sân si ắt phải cảnh vương sầu
Tham lam lắm, nghĩa không tồn tại
Gian dối hoài, tình chẳng có đâu
Xảo trá vuốt ve hòng chiếm đoạt
Lưu manh lừa đảo để mưu cầu
Đời mà như thế là đồi bại
Lạc bước sai lầm thấy đã lâu
30/3/2022
Tú Sụn