“ĐẶC KHU”

Ảnh: Sưu tầm


Thấy người ta ăn dưa
Lấy vỏ dừa mà gặm
Trình độ mình non lắm
Chưa đủ tầm “khai sinh”

Một đất nước quang vinh
Là tự do độc lập
Có bao điều e ấp
Khi “đặc khu” ra đời

Là sinh ra một nơi
Biết bao nhiêu hệ lụy
Không thể còn như ý
Vì nó là “đặc khu”

Khi hiểu biết lù mù
Mà đem ra thử nghiệm
Khác nào người mạo hiểm
Thử lội qua bãi mìn

Vẫn còn rõ như in
Bao mô hình thất bại
Do thí điểm tai hại
Là không rõ mà làm

“Đặc khu” đừng vội ham
Vì chưa phải đến lúc
Gỗ còn non sẽ mục
Trái non giú chín bầm

Đừng có: bé cái nhầm
Mà đời sau oán trách
Dựng nước không đúng cách
Hậu quả sẽ khôn lường

Trước tình hình nhiễu nhương
Ngoại xâm đang manh động
Giữ trời cao đất rộng
Hãy cảnh giác mọi điều

Những vị trí tiền tiêu
Chỉ quốc phòng sử dụng
Đừng đem làm vật cúng
Thì đất nước lâm nguy

“Đặc khu” được, mất gì
Hãy luận bàn cho kĩ
Dân chúng đang ầm ĩ
Thì đừng vội thông qua

Muốn ích nước lợi nhà
Hãy công tâm, tỉnh táo
Thấy có nhiều lãnh đạo
Vô tư phán vội vàng

Cứ như đã là quan
Thì lời vàng ý ngọc
Nghe mà tức muốn khóc
Rồi suy nghĩ vẩn vơ

Rồi sinh ra lắm ngờ:
Là quan tham nó xúi
Tiền chúng vơ đầy túi
Hướng “đặc khu” an toàn

Chúng vô đó an nhàn
Pháp luật nào soi được
Đó cũng là mưu chước
Để tránh khỏi vào lò

Khu kinh tế tự do
Vương quốc riêng của chúng
Có thể nghĩ chưa đúng
Nhưng cũng thấy hay hay

Mời mọi người chung tay
Mổ xẻ ra xem kĩ…

1/6/2018
Tú Sụn