TUỔI THƠ DỮ DỘI

Ảnh: Sưu tầm


TUỔI THƠ DỮ DỘI
Nếu ai đã trải tuổi thơ này
Hương vị ngọt ngào cả đắng cay
Thú vị hồn nhiên trong cuộc sống
Vô tư thoải mái giữa thường ngày
Nô đùa các kiểu vui nhiều vậy
Nghịch ngợm bao trò thích lắm thay
Có ích bản thân, kinh nghiệm sống
Tuổi thơ dữ dội đúng là đây
6/7/2921
Tú Sụn