THU THẢM

Ảnh: Sưu tầm


Trút lá vàng rơi một góc trời
Thu về ảm đạm lắm người ơi
Cành trơ gợi nhớ sầu muôn thuở
Liễu rũ gieo buồn thảm khắp nơi
Đứt ruột chia li muôn tủi phận
Bầm gan luyến tiếc lắm tình ơi
Đơn côi một cỏi trời thu thảm
Một cỏi điêu tàn với lá rơi
19/8/2020
Tú Sụn