GIÁO DỤC SUY ĐỒI

Ảnh: Sưu tầm


Đáng ra thấy bạn mình nghèo*
Cùng nhau chia sẻ, chống chèo, yêu thương
Đằng này miệt thị, khinh thường
Trêu chọc, đánh đập trọng thương nhiều lần
Làm trò tiêu khiển, bất nhân
Môi trường giáo dục canh tân được gì
Học sinh lớp tám đã ri
Mai đây xã hội có khi lụi tàn
Thấy mà sao quá hoang mang
Cả một thế hệ ngày càng chơi vơi
Bởi nền giáo dục suy đồi
Thầy thiếu trách nhiệm, trò thời kiêu căng
Phận nghèo nên phải cắn răng
Tủi nhục gắng chịu, khó khăn cố gồng
Bộ Giáo dục có biết không?
24/9/2019
Tú Sụn
* Em N.N.P (sinh năm 2006, học sinh lớp 8A, Trường THCS Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), nam sinh này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với bà nội hơn 90 tuổi. Gia cảnh khó khăn như vậy nhưng khi đến trường em luôn bị bạn bè trêu chọc, đánh đập thường xuyên, đưa em ra làm trò tiêu khiển.