“NĂM CAM THÁI BÌNH”*

Ảnh: Sưu tầm


Đến bây giờ mới nói
Tàn bạo hơn Năm Cam
Từ Trung ương trở xuống
Đã biết mà không làm

Ý chí nhụt thậm tệ
Cả bộ máy cồng kềnh
Mà sợ thằng Đường Nhuệ
Ôi thật là thảm thê

Cả một nhóm lợi ích
Câu kết với giang hồ
Hàng chục năm đục khoét
Hàng chục năm ma cô

Quản lý một đất nước
Để kiểu này được a ?
Mất an ninh trật tự
Mất hình ảnh Quốc gia

Cả nước còn nhớ mãi
Bài học vụ Năm Cam
Mất hàng trăm cán bộ
Bởi vì dính “quan tham”

Lãnh đạo mình trì trệ
Nên đất nước không yên
Tham và ác tồn tại
Nhân dân mãi ưu phiền
14/4/2020
Tú Sụn
* Nhóm lợi ích cấu kết với nhóm giang hồ Đường Nhuệ ở tỉnh Thái Bình còn tàn bạo hơn cả băng đảng Năm Cam.