BIỂN GỌI

 


Lâu rồi không thấy bóng em
Rì rầm biển gọi ngày đêm em à
Biết rằng em đã đi xa
Nhớ thương đau đớn biển oà khóc than
Ngày xưa mỗi buổi chiều vàng
Có em cùng biển rộn ràng reo vui
Giờ vắng em biển bùi ngùi
Hoang vu bờ cát, thiếu người mến yêu
Vắng em nhạt nắng lam chiều
Rừng dương sờ sững đìu hiu giữa trời
Buồn lây én biếng ra khơi
Thuyền câu sầu muộn không rời bến neo
Người buồn biển cũng buồn theo
Không em anh phải chống chèo vượt qua
Em ơi biển gọi em à
Em đi biền biệt cả nhà nhớ thương
20/7/2019
Tú Sụn