EM ĐỪNG GHEN NHA


Anh hiểu lòng em
A biết tình em
Vì quá yêu anh
Nên em ích kỷ
Anh hiểu lòng em
Anh biết tính em
Vì quá lo xa
Nên em nói vậy
Nhưng em yêu ơi
Nghe lời anh nói
Hãy yên tâm nào
Hãy tin anh nghe
Cả cuộc đời anh
Chỉ có em thôi
Cả cuộc đời anh
Chỉ yêu duy nhất
Lời anh chân thật
Anh yêu em nhiều
Cả cuộc đời anh
Chỉ có em yêu
Em là tất cả
Em là của anh
Anh yêu anh quý
Em là của anh
Anh yêu anh chìu
Em là của anh
Muôn đời vạn kiếp
Em tin anh rồi
Em đừng ghen nha
Đừng ghen nha em
27/7/2017
Tú Sụn