THÍ ĐIỂM BỐN MƯƠI NĂM

Ảnh: Sưu tầm


Bốn mươi năm thí điểm
Họ thu được bộn tiền
Bốn mươi năm chuột bạch
Biết bao người đảo điên

Đầu têu lãnh đạo bộ
O bế để chia phần
Họ kinh doanh giáo dục
Sinh lãi cả trăm lần

Tiếp đến sở giáo dục
Ham hố khoản huê hồng
Nhắm mắt ra chỉ thị
Đố ai dám nói không

Cứ thế họ thí điểm
Ngang nhiên chúng thu lời
Bất chấp cả luật pháp
Làm một việc tày trời

Họ dùng tiền Nhà nước
Viết, in sánh giáo khoa
Xây dựng trường thực nghiệm
Bán sách tiền về nhà

Để độc quyền phân phối
Lập công ty cổ phần
Thu tiền về hợp pháp
Rồi chia nhau dần dần

Việc làm rất phi lý
Chỉ có ở Việt Nam
Ông giáo sư lách luật
Và cứ thế mà làm

Việc làm rất phi lý
Thực nghiệm bốn mươi năm
Nhưng hiệu quả kinh tế
Tiền tỷ lên mấy trăm

Viêc làm rất phi lý
Mà không ai cản ngăn
Vẫn ung dung tồn tại
Cứ thế mà làm ăn
3/9/2018
Tú Sụn