NGU MÀ KHÔN

Ảnh: Sưu tầm


Do không chịu khó học
Hoặc do bị ngu đần
Nên chui vào cấp xã
Rồi phấn đấu dần dần

Lúc đầu làm phọt phẹt
Chịu khó nịnh cấp trên
Đúng là có quyết chí
Thì ắt phải làm nên

Khi được làm cán bộ
Mà lại không có bằng
Nghĩ ra dùng bằng giả
Để chức, cấp được thăng

Ngu mà khôn là vậy
Cứ thế sẽ tiến thân
Học hành đồ chuyện nhỏ
Kiến thức cũng chẳng cần

Chức nhỏ mua bằng thấp
Chức to tìm bằng cao
Khi lên làm lãnh đạo
Kiến thức chỉ tào lao

Nếu không bị phát hiện
Quan lộ sẽ hanh thông
Cố bò lên huyện, tỉnh
Đến trung ương cũng xong

Thế mới có chuyện lạ
Ra văn bản, điều hành
Toàn là tréo cẳng ngỗng
Sai luật pháp rành rành

Thế mới sinh tham nhũng
Vì đạo đức quá tồi
Không phân được phải trái
Miễn đầy túi, thế thôi

Chuyện như trên có thật
Và phổ biến kéo dài
Sự đời là như thế
Đâu cần giỏi cần tài

Đất nước mình trì trệ
Cũng do quan loại này
Lãnh đạo thì như nghí
Mà nói thì rất hay
30/8/2018
Tú sụn