NHÀ GIÁO THIẾU TƯ CÁCH**

Ảnh: Sưu tầm


Ông hiệu trưởng bẩn tưởi
Rạch ô tô người ta
Là nhà giáo ưu tú
Thật là nghĩ không ra

Nhà giáo thiếu tư cách
Thế thì dạy được ai
Nếu mà nhỡ bị dạy
Coi như hạn tam tai

Đúng là quá nhỏ mọn
Không xứng đáng đàn ông
Tuổi được gọi bằng cụ
Mà tính vẫn còn ngông

Công an gọi thấy nhục
Đẩy con dâu đương đầu
Còn bản thân trốn biệt
Đáng cái thói ngu lâu

Ở đời nên hãy nhớ
Giữ tư cách của mình
Chớ bao giờ manh động
Nhân gian họ coi khinh
28/2/2019
Tú Sụn
** Người dùng vật nhọn rạch xe ô tô là ông Lê Nghị hiện đang là hiệu trưởng Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo giới thiệu trên trang web của trường, ông Lê Nghị là Nhà giáo ưu tú.