HEO KHÔNG BIẾT UỐNG CÀ PHÊ (tiếu lâm)

Ảnh: Sưu tầm, minh hoạ


Lính mà! chấp nhận xa nhà
Năm thì mười hoạ gọi là tạt ngang
Vợ mới cưới, nhà bên đàng
Chuyến này đi với bạn vàng, về đêm
Nhà lính chật chội như nêm
Một giường mà phải cố chêm bạn vào
Ri đô căng giữ làm rào
Chật thì chật cứ nằm ào cũng xong
Nữa đêm vợ chẳng cầm lòng
Nhưng chồng nói nhỏ là không làm gì
Thì thầm vợ muốn tí ti
“Bạn anh đi mệt ngủ khì như heo”
Tin vợ nên chồng cứ trèo
Sáng ra hớn hở vợ vèo đi mua
Cà phê, và bún riêu cua
Mời bạn trịnh trọng, bạn đùa mệt ghê
“Chị ơi, tôi không có chê!
Nhưng heo không uống cà phê chị à”
Thì ra! Ốt dột! Thì ra!
Đêm qua lộ cả! Thế là huề luôn!
6/8/2020
Tú Sụn