TRƯỜNG EM

Ảnh: Sưu tầm

Trường em là nhà ông Tư*
Một Cô giáo Đẳng hình như chưa già
Hằng ngày dạy chữ, dạy ca
Thương yêu trò nhỏ thiết tha vô cùng
Có hôm pháo bắn đùng đùng
Cô dẫn cả lớp chạy cùng ra mương
Pháo to nổ gắt sát sườn
Ù tai hoa mắt Cô trườn sang xem
Mương sâu nước ướt chèm mèm
Cô luôn che chở chúng em những lần
Có hôm Mỹ quét rần rần
Học trò nghĩ học, thất thần Cô mong
Trường em nóng hạ rét đông
Tường long, mái dột cửa không then cài
Chiến tranh còn nổ dài dài
Cô trò đều vẫn miệt mài sớm hôm…
1970
Trương Quang Tú
* Nhà ông Tư Niệm ở gần cầu gốc sộp

BÊN NÀY BÊN ẤY

Ảnh: Sưu tầm


Bên vườn cây ổi nhà em
Quả tròn chín mọng anh thèm làm sao
Có hôm gió thổi rào rào
Ước sao một quả rơi vào vườn anh
Ước hoài mà cũng không thành
Nên em ngơ ngẩn, còn anh thẩm thờ
Có hôm bên cửa em chờ
Tóc dài hong nắng, em mơ điều gì
Bên này có con chim ri
Suốt ngày ríu rít rầm rì trên cao
Làm sao hỏi tại làm sao
Bên này bên ấy bên nào mong hơn
Hay là bên ấy dỗi hờn
Vì con bướm chẳng chập chờn bay qua
Bên này xin lỗi em mà
Xin em đừng dỗi, học bài đi nghe!
1970
Trương Quang Tú