QUY ĐỊNH LÀM SUY THOÁI MỘT DÂN TỘC*

Ảnh: Sưu tầm


Sai lầm một quy định
Cấm sinh con thứ ba
Suy thoái một dân tộc
Tụt hậu cho nước nhà

Đã hơn nửa thế kỉ
Chỉ thực hiện nửa vời
Dân nghèo đẻ lủ khủ
Có điều kiện hai thôi

Nghèo thì nuôi không tốt
Học hành chẳng ra sao
Khá thì không cho đẻ
Tiếc nguồn lực biết bao

Hơn nửa thế kỉ cấm
Cấm mất nguồn gene ngon
Dân số vẫn tăng mạnh
Nhưng tri thức hao mòn

Đúng ra phải dừng cấm
Cách đây vài chục năm
Thì lực lượng trí thức
Rất dồi dào tiềm năng

Bây giờ lại cho đẻ
Chưa chắc họ đẻ cho
Dân số đã già cỗi
Để muộn rồi mới lo

Sai lầm một chính sách
Để kéo dài quá lâu
Mấy thế hệ suy thoái
Phục hồi không dễ đâu
5/5/2020
Tú Sụn
* Hơn nửa thế kỉ cấm đẻ con thứ 3 nhằm hạn chế tăng dân số, nhưng thực chất chỉ cấm được cán bộ, viên chức, người làm trong bộ máy nhà nước! Là đối tượng có điều kiện nuôi dạy tốt, có điều kiện cho ăn học, thì đẻ ít. Còn dân lao động không ràng buộc được nên họ sinh đẻ quá nhiều, thậm chí có hộ đẻ đến hàng chục người con nên không có điều kiện giáo dục và cho ăn học tốt được! Gây thiếu hụt nguồn lực tri thức cho xã hội!