THIẾU THỨ GÌ*

Ảnh: Sưu tầm


“ATM” nhả gạo
Để giúp đỡ người nghèo
Trong đám chen nhau ấy
Ai nghèo, ai gặp eo?

Cảnh tranh nhau chen chúc
Hà Nội có thiếu ăn?
Hay là thiếu liêm sỉ?
Thiếu liêm sỉ thật chăng?

Đã nghìn năm văn hiến
Hà Nội luôn tự hào
Nay lại thiếu liêm sỉ
Tại sao! Hỏi tại sao?

Thương thay cho Hà Nội
Người nghèo nhiều thế ư?
Hay là nghèo liêm sỉ
Nên lòng tham có dư

Một hình ảnh xấu xí
Gây nguy hiểm cộng đồng
Đang giữa mùa dịch bệnh
Mà chen chúc đám đông

Căn bệnh thiếu liêm sỉ
Nhiễm nặng dân Việt ta
Nên tham lam thành dịch
Gây tan nát nước nhà
15/4/2020
Tú Sụn
* Xảy ra tình trạng chen chúc, tranh giành tại “cây ATM nhả gạo” đầu tiên ở Hà Nội.