TRĂNG NGOÀI SONG


Nửa đêm trời thanh vắng
Giật mình nhìn qua song
Rơi rơi từng giọt đắng
Khắp một vùng hư không

Giữa đêm chưa giấc nồng
Nghe tiếng trăng rơi rụng
Giật mình nhìn qua song
Dâng nỗi buồn trong bụng

Ngoài song đêm tĩnh mịch
Mập mờ những giọt trăng
Gió không về, không nghịch
Cây không than, không rằng

Ngoài song vang tiếng động
Nghe như là gót tiên
Bỗng trong lòng hy vọng
Mơ giấc mơ hão huyền
04/8/2017
Tú Sụn