MUỘN NHƯNG CŨNG CHƯA TRỄ*

Ảnh: Sưu tầm


Nguy cơ đang hiển hiện
Dịch bùng phát tới nơi
Bởi Chính phủ tháo khoán
Người nhập cảnh khơi khơi

Mỗi ngày ngàn người đến
Kiểm dịch bắt phát khùng
Thế nào cũng bỏ sót
Dịch tràn lan lung tung

Ngành Y tế rệu rạo
Ngành chức năng phát khờ
Ngân sách ngốn tiền tỷ
Bởi lâu nay làm ngơ

Tổ cha thằng thầy dùi
Không nói Thủ tướng biết
Không sợ súng vì điếc
Không sợ ma vì đui

Nay Thủ tướng tuyên bố
“Dừng ngay cấp visa
Với tất cả đối tượng”
Thấy yên cửa yên nhà

Muộn nhưng cũng chưa trễ
Để như Ý thì toi
Đất nước sẽ tan nát
Lúc đó chỉ bóc dòi
21/3/2020
Tú sụn
* Rất mừng khi nghe Thủ tướng Chính phủ tuyên bố: Dừng cấp visa cho mọi đối tượng vào Việt Nam.