ÔNG NHÀ ĐÈN ĐỘC QUYỀN

Ảnh: Sưu tầm


Trong Chính phủ kiến tạo
Còn có ông độc quyền
Cứ mè nheo dai dẳng
Cứ tăng giá triền miên

Điển hình ông Điện lực
Là túi đựng nợ công
Chục tỷ đô vay mượn
Ông vẫn chưa vừa lòng

Ông điện lực lỗ lớn
Do đầu tư ngoài ngành
Do tham nhũng, thất thoát
Do ma mãnh loanh quanh

Miệng báo lỗ ngàn tỷ
Lương, thưởng khủng ngút ngàn
Ông còn đòi cắt điện
Khiến dân tình hoang mang

Đúng là loài chó má
Đáng khinh ghét độc quyền
Có miếng đòi có tiếng
Khiến đất nước đảo điên

Kiểm toán thì như nghí
Có mắt cũng như mù
Chúng cười thầm trong bụng
Rủa Chính phủ này ngu

Là Chính phủ kiến tạo
Cần minh bạch rạch ròi
Kiên quyết phải dẹp bỏ
Lũ sâu mọt bọ giòi

Nền kinh tế èo uột
Xăng điện cứ đòi tăng
Như nhát dao cứa cổ
Dân cạp đất mà ăn

Thủ tướng cần tỉnh táo
Đề phòng bọn quan tham
Chúng nói ngon xúi bậy
Với mưu đồ tham lam
5/12/2018
Tú Sụn