TẾT BUỒN


Mai vàng, đào đỏ rực nơi nơi
Ém lượn, mưa phùn mãi chẳng ngơi
Dịch bệnh hoành hành trên cả nước
Buồn đau ngấm đẫm miết riêng tôi
Không em tết đã không là tết
Có tết em không tết nửa vời
Ngẫm nghĩ buồn lòng, sầu thế cuộc
Xuân về đau đáu nhớ em thôi
9/2/2021
Tú Sụn