BẢY MƯƠI CHƯA ĐÃ LÀ GÌ

  1. Ảnh: Sưu tầm


BẢY MƯƠI CHƯA ĐÃ LÀ GÌ
Bảy mươi! Ừ cũng đã già
Nhưng mà biết sống vẫn là trẻ trung
Tịnh tâm an lạc bao dung
Bạn bè hoà hiệp vui chung thâm tình
Cháu con của cải phân minh
Sao cho đầm ấm đệ huynh yêu vì
Nằm lòng buông bỏ sân si
Tham nên hạn chế, so bì chớ vương
Bên mình phải có người thương
Sớm hôm chia sẻ êm giường ấm chăn
Bạc vàng châu báu đâu bằng
Giữ gìn sức khoẻ nhớ hằng nhập tâm
Ăn sao cho đúng phương châm
Uống sao cho đủ vừa tầm mà vui
Thân mình đừng phó trời nuôi
Siêng năng vận động đẩy lùi nan y
Bảy mươi chưa đã là gì
Ba mươi năm nữa tà huy mới là
Bảy mươi! Ừ cũng đã già
Sống vui sống khoẻ vẫn là thanh niên
6/7/2024
Tú Sụn