CƠ QUAN ĐIỀU TRA KẾT LUẬN VỀ ÔNG THỂ*

Ảnh: Sưu tầm


Đừng nêu lên thế rồi thôi
Ông này có tội cả đời làm quan
Nhỏ đến to đều cũng gian
Dân mình ta thán, phàn nàn lâu nay
Bộ trưởng thì cũng lắm tay
Tay này bặm trợn lâu nay vẫn thường
Nhất là BOT quá nhiễu nhương
Bắt tay doanh nghiệp cướp đường công khai
Dù ai than vắn thở dài
Ông vẫn một mực vét, chài đến nơi
Đừng nêu lên thế rồi thôi
Ông này có tội cả đời làm quan
Ba lần ký đó chuyện xoàng
Làm sai, ký bậy đã ngàn lần kia
Thu tiền ngàn tỷ ăn chia
Nếu quá cố dân dựng bia căm thù
Vì tiền hoá dại, sinh ngu
Ô danh mục giá, vào tù mấy khi
2/9/2020
Tú Sụn
* Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký nhiều văn bản liên quan vụ Út ‘trọc’