CÒN NỬA BẾN SÔNG

Ảnh: Sưu tầm


EM SẮP LẤY CHỒNG
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Được tin em sắp lấy chồng
Anh cười đã lắm, anh buồn cũng ghê.
Em ơi, em nuốt lời thề
Anh lầm anh tưởng gái quê thật thà.

(Cảm tác nhân đọc bài EM SẮP LẤY CHỒNG của Hàn Mặc Tử)
CÒN NỬA BẾN SÔNG
Nắng chiều chia nửa bến sông
Thuyền em lặng lẽ theo dòng bỏ anh
Em ơi, đoạn tuyệt sao đành
Lâu nay anh tưởng lòng thành sắt son
22/7/2021
Tú Sụn