LỖI NÀY CỦA CHÍNH PHỦ*

Ảnh: Sưu tầm


Chính phủ vẫn sử dụng
Được bổ nhiệm hẳn hoi
Vụ trưởng, giám đốc sở
Mà yếu kém ai coi

Bác Quyền bên Quốc hội
Đã nêu lên thẳng thừng
Toàn lãnh đạo cao cấp
Bác chê bai quá chừng

Mới nghe đã thấy nhục
Lãnh đạo quá tầm thường
Vụ trưởng, giám đốc sở
Chiếm ghế để lãnh lương

Trong bộ máy nhà nước
Thiếu năng lực vẫn dùng
Bao nhiêu năm vẫn vậy
Ôi thảm hại tột cùng

Giao quản lý nhà nước
Cho những đối tượng này
Ngây ngô và dốt nát
Nắm quyền hành trong tay

Hậu quả của tứ ệ**
Mà Đảng đã du di
Nhân tài không chỗ đứng
Quan chức không ra gì

Lỗi này của Chính phủ
Thiếu trách nhiệm với dân
Không một lòng vì nước
Khác nào sự vong thân
17/5/2020
Tú Sụn
* “Tôi chấm lại một số bài thi phúc tra, lẽ ra không nên cho đi thi vì nhiều bài viết nguệch ngoạc, tự trọng rất kém. Đó toàn là cấp vụ trưởng, giám đốc sở, thực sự rất đáng báo động về năng lực”, ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phản ánh khi thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội tại phiên họp Thường vụ Quốc hội thứ 38, khai mạc sáng ngày 11.5.
** “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”.