HOẠN THƯ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


SÓNG…!
***
Sóng biển ngày đêm cứ đảo điên
Làm cho đá núi cũng than phiền.
Chau mày, nhắm mắt lâu thành vết
Đứng mũi,chịu sào thế chẳng yên.
Bãi cát dày dày luôn mộng mị
Bờ kè thoai thoải mãi huyên thuyên.
Em vừa xuống tắm tung làn nước
Ướt sũng ngọc ngà đã lộ thiên…!
Diệp Bình
14.8.2022
********
Vịnh ” SÓNG”-(Thơ Diệp Bình)
Ngày đêm sóng vỗ đến trăm miền
Thổn thức lòng ai cứ đảo điên
Khắc cốt từ bao ngày mới gặp
Ghi lòng tạc dạ cõi cô miên
Hằn lên vết xước từ đôi má
Một dấu tương tư bởi chữ điền
Bỏ ngỏ lời yêu vào dĩ vãng
Quên thời cắp sách thật hồn nhiên !
Quảng Ngãi, 15-8-2022
Trương Quang Thọ (MKX)

Hoạ bài SÓNG…! của Diệp Bình

HOẠN THƯ
(Bài hoạ)
Cả ngày ầm ỉ tưởng chừng điên
Thê thảm xơ rơ thấy phát phiền
Bảo tố gầm ghè luôn nhiễu động
Phong ba dày xéo chẳng nào yên
Trời êm gió nhẹ rung càng giảm
Biển lặng sóng ngầm dội cũng thuyên
Vẫn biết hoạn thư như thế đấy
Đó là từ nhất trở thành thiên
10/10/2022
Tú Sụn