TIẾNG LÒNG

Ảnh: Sưu tầm

NHỮNG GIỌT LỆ
Tác giả: Hàn Mặ Tử
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tựa si?

Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa…
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

(Cảm tác nhân đọc bài NHỮNG GIỌT LỆ của Hàn Mặc Tử)
TIẾNG LÒNG
Trời đất quay cuồng gió với dông
Em đi tan nát cả xuân hồng
Còn đâu những buổi chiều thơ mộng
Đâu nữa tháng ngày ngóng với trông

Gió lượn đồng xanh chẳng nghĩa gì
Hoa thơm cỏ dại để mà chi
Không em tất cả đều xa lạ
Tất cả vô hồn cảnh biệt ly

Nếu được cho anh ước một điều
Chìm vào giấc mộng mãi phiêu diêu
Tìm em tận chốn phương trời ấy
Dù chỉ một lần nói tiếng yêu
11/8/2021
Tú Sụn