U ÁM (bài xướng)

Ảnh: Sưu tầm


Bài xướng, mời hoạ.

U ÁM

U ám lan tràn khắp thế gian
Bần dân ngơ ngác cảnh hoang tàn
Non sông lươn chạch lên làm chủ
Tổ quốc sài lang bám quấy càn
Mây xám ngang trời như địa ngục
Sương nâu khắp đất thể hồng hoang
Quan gian lũng đoạn toang nhà nước
U ám lan tràn khắp thế gian
8/1/2022
Tú Sụn