HỔ DANH*

Ảnh: Sưu tầm


Con nhà danh giá của thiên cung
Chuyển hoá thành ra xấu tột cùng
Nhắm mắt bôi tro dòng họ Vũ
Xuôi tay trát trấu bậc kiên trung
Phản dân vơ vét không ngần ngại
Hại nước tiêu hoang cố đến cùng
Khởi tố phen này đâu thoát tội
Hổ danh bố mẹ thuở hào hùng
17/7/2020
Tú Sụn
* Khởi tố cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng.