BẬC THẦY ĐÚT LÓT VÀ ĂN ĐÚT LÓT*

Ảnh: Sưu tầm


Bản chất Tàu gian manh dối trá
Đã bao đời liêm sỉ không còn
Nên trở thành bậc thầy đút lót
Quan chức mình cho thế là ngon

Chúng là loài mưu mô xảo quyệt
Lấy tiền mình đút lót cho mình
Với chiêu bài kéo dài đội vốn
Ngậm tiền rồi biết thế làm thinh

Chúng đút lót tiền tươi quá khủng
Bộ, ngành nào thấy thế cũng ham
Trở thành bậc thầy ăn đút lót
Xứng đáng là quan chức Việt Nam

Hàng trăm công trình, ngàn dự án
Giống đường sắt Cát Linh – Hà Đông
Chất lượng kém, vận hành thua lỗ
Để Tàu làm không được như mong

Chính phủ biết, chưa làm chi được
Bộ ham ăn gạ gẫm cho Tàu
Nền kinh tế theo đà lụn bại
Trớ trêu này trắng trợn mới đau

Điểm mặt bậc thầy ăn đút lót
Đưa ra toà xét xử công khai
Thì may ra dân giàu nước mạnh
Tổ quốc này mới có tương lai
24/11/2019
Tú Sụn
* TS Lê Đăng Doanh nói về con số lại quả khổng lồ bằng ‘tiền tươi’ tối thiểu 30% của ‘bậc thầy đút lót’ Trung Quốc cho đối tác ở nhiều dự án thắng thầu. Quan chức trở thành ‘bậc thầy nhận đút lót’.