LẮM CHUỘT

Ảnh: Sưu tầm


Thiên đình cũng lắm chuột
Hạ giới chuột đa phần
Chuột rúc trong biệt phủ
Chuột đè đầu nhân dân

Xưa “mèo già hoá cáo”*
Nay chuột đội lốt quan
Một loài chuột gian giảo
Khiến non sông nguy nan

Bần dân luôn sợ chuột
Giàu sang chuột bám theo
Hè nhau chúng đục khoét
Phận nghèo lại thêm nghèo

Năm chuột hãy diệt chuột
Đừng để dân bất bình
Chuột không sợ cảnh cáo
Chuột chỉ sợ tử hình
25/1/2020
Tú Sụn
* Thành ngữ