NGÀY ẤY BÂY GIỜ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

TÌM LẠI DẤU XƯA
Cái tuổi mười ba thật bất ngờ
Theo chân Giải phóng dệt trang thơ
Làn da mái tóc môi hồng ấy
Cặp mắt đen tuyền đẹp lắm cơ…
Bức họa chân dung giờ khác trước
Da mồi kính mắt tóc như tơ
Xuân thời khoảnh khắc theo dòng thác
Tuổi trẻ phôi phai tớ thẩn thờ !…
Quảng Ngãi, 17-1-2022
Trương Quang Thọ (MKX)

Hoạ bài TÌM LẠI DẤU XƯA của Trương Quang Thọ (MKX) hoạ tá vận

NGÀY ẤY BÂY GIỜ
Thiếu thời ngày ấy vẫn ngù ngờ
Xung trận sa trường tự ấu thơ
Đạn réo không chùn đâu nghĩ ngợi
Bom gào chẳng sợ tiếc gì cơ
Diệt thù bất kể thời son trẻ
Đánh giặc đâu màng lứa tuổi tơ
Giờ đã đứa còn đầu bạc trắng
Rưng rưng vái lạy đứa bàn thờ
18/1/2022
Tú Sụn