ĐÀ NẴNG VÀO THU

Ảnh; Sưu tầm


ĐÀ NẴNG VÀO THU
Sóng biển rì rầm dội vẳng xa
Lững lờ mây trắng đỉnh Sơn trà
Sông Hàn thơ mộng sương mờ ảo
Non nước thâm trầm khói nhẩn nha
Lối phố êm đềm tươi sắc lá
Ven đường náo nhiệt rực màu hoa
Vào Thu Đà Nẵng hơi lành lạnh
Thành phố yên bình sống thiết tha
(Xa vắng một người nhớ thiết tha)
8/9/2023
Tú Sụn