CON ĐÒ TÌNH (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


CON ĐÒ TÌNH …

Vẳng tiếng canh gà vọng giữa đêm
Tà dương giỡn bóng rọi xuyên rèm
Chim buồn ngủ gục sương tràn ướt
Nguyệt đổ chao vờn Cú cũng xem
Giận kẻ phong trần say dáng liễu
Buồn khi thiếu nữ ở bên thềm
Đau lòng bến cũ ôm bờ đợi
Huyễn ảo ai giờ xuyến mộng thêm …
17.05.2016
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài CON ĐÒ TÌNH của Giang Hoa

CON ĐÒ TÌNH
Miên man trằn trọc suốt thâu đêm
Mưa gió sầu than nẫu cả rèm
Từ dạo chia xa luôn ngóng đợi
Đến giờ hội ngộ vẫn chờ xem
Nóng ran lòng cháy tràn hoen lệ
Lạnh giá sương gieo ướt đẫm thềm
Tình đã phôi pha thành dĩ vãng
Vẫn còn hy vọng nguyện cầu thêm
1/4/2022
Tú Sụn