ĐƯỜNG HỎNG LÀ DO KHÔNG CÓ XE LƯU THÔNG

Ảnh: Sưu tầm

Nói bừa nói bậy nói ngu
Ngu vừa còn để họ ngu với hề
Nghe qua tưởng bị u mê
Không còn lí trí vụng về phát ngôn
Hay là ông tỏ trí khôn
Đưa ra lí sự hùng hồn thanh minh
Bao che sai trái phe mình
Ông nói đường hỏng nổi sình, thành sông
Do không có xe lưu thông
Nên nhựa không nổi và bong tróc dần?
Nghe xong người bỗng bần thần
Mơ hay là tỉnh, tần ngần, có tin?
Ai ơi hãy đến mà nhìn
Ổ voi, lầy lội, thương tình lắm thay
Đường năm trăm tỷ tiền vay
Làm ăn gian dối, nỗi này thê lương
Lòng dân đã lắm chán chường
Giờ nghe nói bậy, hết phương chữa rồi
Thì thôi đã thế thì thôi
Điêu ngoa nên đã lỡ lời một câu
Thật tình chẳng phải vậy đâu
Bỏ qua cho ổng, giận lâu làm gì
Biết đâu ông lại cười khì

31/7/2018
Tú Sụn