MUỘN MẰN CÒN HƠN KHÔNG*

Ảnh: Sưu tầm


Một lũ quan tham dính một chùm
Cùng hai bộ trưởng gặm tùm lum
Mưu toan chia chác nhau ngàn tỷ
Cấp cao chi lạ, lợm thối um

Đến năm lãnh đạo MobiFone
Tham tiền nên đã hết trí khôn
Biết sai mà quyết làm càn bậy
Lần này hết chỗ để mài trôn

Mấy tháng trôi qua rất nóng lòng
Tưởng đâu bỏ sót bọn tay trong
Ghế thơm chúng nó còn chễm chệ
Khởi tố muộn mằn còn hơn không

Thế là vụ án a vờ gờ (AVG)
Với Chính phủ ta, một vết nhơ
Chúng bị lôi ra nhờ Bác Trọng
Nếu Bác không làm, có mà mơ
26/8/2019
Tú Sụn
* Đến hôm qua (26-8), CQĐT tiếp tục khởi tố thêm năm bị can về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Họ gồm: Nguyễn Đăng Nguyên (tổng giám đốc MobiFone); Nguyễn Bảo Long, Hồ Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng (đều là phó tổng giám đốc); Phan Thị Hoa Mai (thành viên HĐQT). 5 lãnh đạo MobiFone này tưởng chừng thoát tội.