XANH DIỆU KỲ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


SỰ DIỆU KỲ
Thân mềm chuẩn bị thoát xiêm y
Lú nhú xanh non đã dậy thì
Sắc thắm tô son mầm lớn nhỏ
Sương vàng ngậm lá giọt li ty
Nhìn cây bám đất đang ra rễ
Phủ bóng che mưa sắp đến kỳ
Dáng ấy ngày mai thành cổ thụ
Cho dù bão táp đến rồi đi
15,12.2021
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài SỰ DIỆU KỲ của Giang Hoa-hoạ nguyên vận

XANH DIỆU KỲ
Quy luật muôn đời vẫn giữ y
Gieo trồng thân-hạt phải theo thì
Loài kia phát triển to như gộc
Giống nọ lên mầm mảnh tựa ti
Cây cỏ… sum sê không thứ tự
Lúa khoai… tươi tốt có chu kỳ
Bao miền muôn thuở xanh mườn mượt
Lữ khách mê hồn chẳng nỡ đi
17/12/2021
Tú Sụn